Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, Magdalenę Maj prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Maj z siedzibą w Poznaniu.

§1
Definicje

1. Administratorem jest Magdalena Maj prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą:

Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Maj
ul. Śnieżna 5a/1
62-002 Poznań
NIP: 5961663916

która przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie drmajpodochirurgia.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2
Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§3
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) oraz dotyczących subskrypcji newslettera (administrator cookie zewnętrznego: MailerLite Limited z siedzibą Irlandii i USA) .

§4
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać przy pierwszym otwarciu Serwisu, a po udzieleniu decyzji po kliknięciu w ikonkę koła zębatego (ustawienia plików cookie), które wyświetla się w lewym dolnym rogu ekranu oraz za pomocą ustawień  przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§5
Pozostałe informacje

1. Dane wpisane w formularzu kontaktowym oraz w formularzu „Wizyty ON-LINE” będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia konsultacji medycznej on-line oraz odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielenie konsultacji i podjęcie działań przed jej udzieleniem.

2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

3. Pliki opublikowane w drmajpodochirurgia.pl zostały sprawdzone pod kątem ochrony przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem, jednak osobom pobierającym pliki zalecamy korzystanie z aktualnych wersji aplikacji antywirusowych. Magdalena Maj prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Maj nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody techniczne wynikające z zainfekowania komputera odbiorcy wirusem bądź innym niepożądanym oprogramowaniem.

4. Wykorzystanie materiałów opublikowanych w serwisie drmajpodochirurgia.pl w całości lub w części, w sposób wykraczający poza użytek prywatny, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Magdaleny Maj.

5. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: biuro@drmajpodochirurgia.pl